• Home
  • Algemeen
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze correspondentie, prijsopgaven, transacties en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, zoals deze op 02-07-2009 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Veluwe en Twente onder nummer 08152678.